Workshop: Live processing of video in Isadora software by Iver Findlay

EVENT INFORMATION

NO (See english below)

4. Juni @ 13.00-16.00

Workshop: Live processing of video in Isadora software av Iver Findlay 

Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.


Attention!!

Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å reservere billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.

Tusentakk for forståelsen.

________________________________________

Rimi/Imir ønsker velkommen til workshop med Iver Findlay.

Iver Findlay vil gi en presentasjon og dele eksempler av hans nyeste arbeid med live-video sammensetninger i både scenekunst og live musikkprosjekter gjennom bruk av Isadora programvaren. Dette blir delvis kunstnerpresentasjon, delvis praktisk workshop i basis kunnskap av Isadora gjennom bruk av prosess og eksempler fra tidligere arbeid.

Last ned Isadora programvare gratis på: https://troikatronix.com/
 

********************

EN

4. Juni @ 13.00-16.00

Workshop: Live processing of video in Isadora software by Iver Findlay.

Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots.


Attention!!

Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no

(In addition to reserving your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending.

____________________________________

Rimi/Imir are welcoming you to a workshop with Iver Findlay.

Iver Findlay will give a presentation and share examples of his recent work with live video compositions in both stage art and live music projects using the Isadora software.  Part artist presentation, part hands on workshop in the basics of Isadora utilizing the process and examples from recent work.


Download Isadora software free at: https://troikatronix.com/